Polimex-Mostostal S.A.

Zakończenie formalnego procesu inkorporacji.


Szanowni Państwo,

   Z satysfakcją informujemy, że został zakończony formalny proces włączenia do Polimex-Mostostal siedmiu spółek zależnych działających w branży energetycznej i chemicznej, tj: Energomontażu Północ S.A., Naftobudowy S.A., Naftoremontu Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o.
   W wyniku koncentracji zasobów wzmacniamy atrakcyjność naszej oferty, zwiększamy potencjał wykonawczy i zdolność do kompleksowej realizacji największych zadań inwestycyjnych.
   Połączenie spółek umocnienia pozycję Polimex-Mostostal jako lidera polskiego rynku inżynieryjno-budowlanego z przychodami na poziomie 5 mld zł.
   Jesteśmy jednym z najważniejszych pracodawców w kraju z zatrudnieniem przekraczającym 13 tysięcy osób. Oferujemy unikalny i komplementarny zakres usług budowlano-montażowych świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla najważniejszych sektorów gospodarki: chemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego i ogólnego.
   Jesteśmy największym w Polsce producentem i eksporterem wielkoprzemysłowych konstrukcji stalowych. Możemy poszczycić się największym udziałem w rynku krajowym w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych. Grupa specjalizuje się też w produkcji urządzeń energetycznych i pieców technologicznych.
   Przeprowadzona reorganizacja ma szczególne znaczenie w kontekście planowanych bardzo poważnych inwestycji w polskiej energetyce, do realizacji których jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
   Przeprowadzona w ramach naszej Grupy inkorporacja tworzy szereg wymiernych korzyści dla naszych Klientów, Partnerów, jak również dla samej Grupy. W nowej odsłonie będziemy realizować powierzone nam zadania jak zawsze przy zachowaniu standardów najwyższej staranności i jakości, tylko jeszcze szybciej, pełniej i efektywniej.


         Konrad Jaskóła
         Prezes Zarządu
         Polimex-Mostostal SA