Polimex-Mostostal S.A.

ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa, Skrzynka pocztowa 815
tel.: (+48 22) 829 71 00 do 09
fax: (+48 22) 826 04 93
www.polimex-mostostal.pl
www.polimex-mostostal.eu
www.polimex.pl
e-mail:kontakt@polimex-mostostal.pl
e-mail:kontakt@polimex.pl

Zakład ZRE Lublin
20-340 Lublin, ul. Garbarska 20
tel. 081 743-92-94 do 96 (centrala)
fax 081 744-04-76
email: zrel@polimex.pl

NIP 821-001-45-09
REGON 71 025 20 31
Nr KRS 0000022460 - Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz.Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 20 886 163,04 PLN, kapitał wpłacony 20 886 163,04 PLN